Medlemsbetingelser

1. Oxygym selger medlemskap uten bindingstid og med oppsigelsestid på en måned etter påfølgende dato. Det betyr en til betaling etter du har sagt opp. Det vil påløpe en innmeldingsavgift etter gjeldene prisliste, såfremt det ikke står med sum 0,- som følge av et kampanjetilbud.
2. Du må laste ned appen «PushPress memberportal» for å få adgang til senteret. QR-koden i appen brukes eller adgangskort som kan fås til barn ved personlig oppmøte. Tid avtales ved å sende epost til post@oxygym.no
3. Medlemmer skal ALLTID registrere seg inn på timer i kampsport eller til trening på vektrommet via nettbrett/tablets. Et medlem kan ikke ta med venner eller slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap i senteret. Man kan heller ikke slippe medlemmer uten medlemskap for sauna inn i området. Begge disse forhold kan medføre at vi trekker tilleggsgebyr på kr. 2500,-.
4. Du må være 16 år for å kunne benytte deg av styrke- og CrossFitrom alene. Er du over 14 år kan du trene styrke i følge med en foresatt. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke barn under denne aldersgrense anledning til å oppholde seg styrke- og CrossFitrom. Barn skal generelt ikke oppholde seg på Oxygym mer enn en time.
5. Type medlemskap tilsier hvilke timer en kan delta på. Ved populære timer kan klassen bli full noe som kan medføre at du ikke kan delta på en ønsket time. Påmelding til timer kan gjøres 3 dager i forkant av timen.
6. Bokserom og dojoer vil kun være tilgjengelig under oppsatte timer.
7. Rett til forandring i opplegget eller medlemsvilkårene forbeholdes.
8. Head Coach/Professor har rett for individuelle tilpasning på sine timer. Det gjelder hvem som kan delta på timen, type drakter som er akseptert, ordensregler for deres område o.a.
9. Ordensregler generelt:
a. Utesko settes i garderoben ved ankomst.
b. Rydd alltid på plass alt utstyr som blir brukt og holde orden etter deg.
c. Vær nøye med hygiene. Ha på rent treningstøy og tren med rene innesko.
d. Bar overkropp eller kun sports-BH aksepteres ikke.
e. Ta med eget håndkle. Tørk av svette etter bruk av treningsapparatene.
f. Gi plass til andre på apparater, ikke bruk apparater til hvile mellom settene.
10. Skap som står i garderobene, skal tømmes før man forlater senteret. Låsen vil kunne bli klippet dersom dette ikke overholdes.
11. Treningssenteret er videoovervåket. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker for å avverge og oppklare brudd på lover og regler og for å kunne bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til overvåkning.
12. Medlemmet forplikter seg til å holde seg oppdatert om nyheter, eventuelle endringer (f.eks timeplan) samt de gjeldene instrukser som gjelder Oxygym. Disse vil i hovedsak opplyses om gjennom Instagram «@oxygymnorway» eller Facebooksiden «OXYgym». Gjeldene timeplan ligger i appen «Pushpress memberportal» og på websiden «https://oxygym.no». Ved opprettelse av medlemskap gir du Oxygym rett til å sende deg informasjon, nyheter og tilbud på SMS/epost.
13. Medlemsavgiften trekkes den dagen du melder deg inn online, og fornyes automatisk på samme dato en måned etter, inntil du melder deg ut. Dersom det ikke er dekning på ditt kredittkort eller kortet har utløpt vil du få varsel om dette på SMS/epost. Dersom det fortsatt etter varsel ikke er dekning kortet kan Oxygym enten overføre beløpet til neste månedsbetaling, sende krav til deg via inkassoselskap eller terminere medlemskapet en uke etter varselet er sendt. Hvis kravet blir sendt videre til purring og evt. inkasso vil renter og gebyrer tilkomme. Alle prisendringer av medlemskapet utover inflasjonsjustering vil bli annonsert med mail direkte til medlemmer og/eller oppslag på senteret eller med informasjon på vår hjemmeside.
14. Oppsigelse av medlemskap sendes til post@oxygym.no. Ved bekreftelse av oppsigelse stoppes medlemskapet etter en måned etter påfølgende måned. Det betyr at hvis du melde deg inn den 4. og sier opp den 3. vil to medlemsavgifter bli krevd. Vi forbeholder oss retten til en tidsperiode på 14 dager fra mail er mottatt til den er effektuert. Ved inn og utmelding innenfor 30 dager vil ikke ny innmeldingsavgift være påkrevd. I de tilfeller må medlemmet selv ta kontakt med post@oxygym.no for å få innmeldingsavgift slettet. Frist for å melde fra er på 60 dager.
15. Frys av medlemskap aksepteres kun ved skade. Oxygym må da tilsendes en legeerklæring til post@oxygym.no
16. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende midler. Vold utøvet både i og utenfor senteret vil gi Oxygym rett på å utestenge medlemmer. Medlemmet forplikter seg til å la seg dopingtest. Ved positiv prøve eller nekting av slik test vil det automatisk gi grunnlag for terminering av medlemskap.
17. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. I tillegg fraskriver Oxygym seg for tap grunnet Force Majeure.
18. Som medlem hos Oxygym samtykker du til at Oxygym innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, for å muliggjøre de digitale systemene og for å optimalisere treningstilbud og åpningstider. I den forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer dine registreringer. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i en periode etterpå for å kunne bistå med opplysninger. For å kunne sende deg treningstips og tilbud, sletter vi heller ikke din mailadresse og mobiltelefonnummer etter at du har sagt opp ditt medlemskap. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister etter medlemstiden er avsluttet. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Henvendelser kan rettes til post@oxygym.no
19. Ved misbruk av medlemsbetingelser har Oxygym rett til å stenge medlemskapet med øyeblikkelig virkning uten at medlemmet har rett på å kreve innestående medlemsavgift tilbakebetalt.
Waiver
20. Jeg skriver under på at jeg har full forståelse av at det er en signifikant risiko forbundet med alle former for fysisk trening og da spesielt kampsport. Jeg vedkjenner at det er risiko for at det kan oppstå alt fra mindre skader til seriøse skader som til og med kan gi døden til følge, både for meg selv (og/eller mine barn som er medlemmer), min treningspartner og andre som oppholder seg på Oxygym.
21. Jeg vedkjenner at all trening skjer på eget ansvar og at senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. Det samme gjelder dersom det er mine barn som er medlemmer.
22. Signering betyr også at jeg går god for at jeg (og/eller mine barn som er medlemmer) er helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.
23. Jeg tillater at Oxygym kan ta bilder og film som blir brukt på blant annet sosiale medier, hjemmeside og i markedsføring. Dersom jeg ikke ønsker å bli tatt bilder/video av eller at bilder/video av meg skal brukes på noen måter er jeg selv ansvarlig for å informere om dette skriftlig til post@oxygym.no