Medlemskap

Vårt tilbud

Under 18 år

400,- pr. måned.
 • 1 aktiv utøver fra 18 til 59 år.
 • Gir full tilgang til alle timer og fasiliteter tilpasset barn i senterets åpningstid.
 • Barn over 14 år har tilgang til styrketreningsområdet i følge med voksen.
 • Ingen bindingsperiode.
 • 1 stk Rfid adgangskort
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Barn må ha følge med voksne for å hente adgangskortet sitt.
 • Adgangskort til senteret 0800-2000

Familie

1200,- pr måned
 • 2 voksne og inntil 5 barn under 16 år i husholdningen.
 • Gir full tilgang til alle timer og fasiliteter tilpasset voksne i senterets åpningstid.
 • Barn er begrenset til timer tilpasset barn.
 • Barn over 14 år har tilgang til styrketrenings området i følge med voksen.
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ingen bindingsperiode.
 • Adgangskort til senteret 0500-2400

Aktiv

600,- pr måned
 • 1 aktiv utøver fra 16 til 59 år.
 • Gir full tilgang til alle timer og fasiliteter tilpasset voksne i senterets åpningstid.
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ingen bindingsperiode.
 • Ingen Innmeldingsgebyr.
 • 1 stk Rfid adgangskort.
 • Adgangskort til senteret 0500-2400

Student

400,- pr måned
 • 1 aktiv utøver fra 16 til 59 år.
 • Gir full tilgang til alle timer og fasiliteter tilpasset voksne i senterets åpningstid.
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ingen bindingsperiode.
 • Ingen Innmeldingsgebyr.
 • 1 stk Rfid adgangskort.
 • Adgangskort til senteret 0500-2400

Senior

400,- pr mnd.
 • 1 seniorutøver fra fylte 60 år.
 • Gir full tilgang til alle timer og fasiliteter tilpasset voksne og seniorer i senterets åpningstid.
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ingen bindingsperiode.
 • Ingen Innmeldingsgebyr.
 • 1 stk Rfid adgangskort.
 • Adgangskort til senteret 0500-2400

Styrke

300,- pr mnd.
 • 1 seniorutøver fra fylte 60 år.
 • Gir tilgang til styrkedelen av senteret.
 • 3 mnd oppsigelse som løper fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ingen bindingsperiode.
 • Ingen Innmeldingsgebyr.
 • 1 stk Rfid adgangskort.
 • Adgangskort til senteret 0500-2400

Vi tilbyr individuelle tilbud for idrettslag som ønsker å satse litt ekstra.

Ta kontakt med oss for å få et individuelt tilbud for din bedrift

Kontakt Oss