Crossfit trener.

Kettlebell level 1

Crossfit level 1 trainer. Crossfit inc

Bachelor Ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole

lars1